Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Malign kemik tümörlerinin görüntülenmesinde radyolojik modaliteler

Müjdat Bankaoğlu, Esin Derin Çiçek, Merve Cenker,Tuğrul Eren, Muzaffer Başak

Malign kemik tömürlerinin tam ve tedavisinde son yıllarda belirgin bir ilerleme kaydedilmiştir. Amputasyon ve metastazların tedavisi olarak bilinen eski tedavi yöntemlerinin yerini yeri cerrahi teknikler ve bunlarla birlikte kullanılan yeni kemoterapi protokolleri almıştır. Bu gelişmelerde yeni radyolojik modalitelerin kemik patolojilerine spesifik olarak uygulanması kanımızca en önemli katkılardan birini oluşturmuştur. Bizim çalışmamızda hastanemizde takip edilen kemik tümörlü 40 hastanın radyolojik bulguları gözden geçirilerek tarif edilen genel radyolojik tanı kriterleri gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Malign kemik tümörleri, Röntgen, MRl, CT

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni