Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Ürolojik cerrahide minimal invazif yöntem: Tüm yönleriyle üreterorenoskopi

Hüsnü Tokgöz

Son yıllarda, tüm cerrahi branşlarda minimal invazif cerrahiye yönelim başlamıştır. Üreterorenoskopi, düşük morbidite ve mükemmel tedavi sonuçlarını sağlayan birçok gelişmenin içinde en başlarda yeralmıştır. Düşük çaplı üreteroskopların ve gelişmiş kamera sistemlerinin üretilmesi gibi teknolojik ilerlemeler, endoürologların üreteroskopi endikasyonlarını genişletmesine izin vermiştir. Üreterorenoskop sayesinde tüm üst üriner sistem birçok ürolojik hastalığın teşhis ve tedavisi amacıyla görüntülenebilmektedir. Bu makalede, üreterorenoskopi tüm yönleriyle tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üreterorenoskopi, üroloji, endoskopi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni