Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Alt oblik kası hiperfonksiyonunda cerrahi sonuçlarımız*

Semra Hoca, Özge Yabaş, Serra Erbay, Hakan Çiftçi, Şule Ziylan, İnci Daruga

Amaç: Alt oblik kcısı hiperfonksiyonu olgularında uygulanan cerrahi girişimlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: 15 hastanın 23 gözü çalışma kapsamına alındı. Tüm olguların preop ve post-op horizontal kayma dereceleri prizma örtme ve Krimsky testleri ile belirlendi. Alt oblik hiperfonksiyon miktarları pupillanın üst. kapakla ilişkisine göre (+1 - +4) derecelendirildi. +2 ile +4 arasında hiperfonksiyon tespit edilen gözlerde, alt obliklere geriletme, myektomi veya myotomi uygulandı. En az 6 aylık takip süresi sonunda tam düzelme veya +1 alt oblik hiperfonksiyonu tespit edilmesi cerrahi başarı olarak kabul edildi.

Bulgular: Olgularımızın 11’i primer, 4‘ii sekonder alt oblik hiperfonksiyonu olarak değerlendirildi. 13 hastada alt oblik hiperfonksiyonuna horizontal kayma eşlik ediyordu. 14 göze geriletme, 5 göze myektomi, 4 göze Z myotomi uygulandı. Hastalar ortalama 21 ay (en az 6 ay) takip edildi. Geriletmede %79, myektomide %60 ve Z myotomide %75 başarı elde edildi.

Sonuç: Her üç. cerrahi yöntem alt oblik cerrahisinde kullanılan etkin yöntemler olmakla birlikte, bu çalışmada en başarılı sonuçlar geriletme yönteminde elde edildi. Diğer yöntemlere göre daha kesin ayarlama yapılabilmesi ve gereğinde tekrar operasyona olanak vermesi geriletme yöntemini tercih edilir kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: alt oblik kası hiperfonksiyonu, alt oblik geriletmesi, alt oblik myektomisi, alt oblik Z myotomisi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni