Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Malign melanom olgularında sentinel lenfadenektomi çalışması

Soner Tatlıdede, Semra Karşıdağ, Derya Özçelik, Murat Atay, İsmail Kuran, Lütfü Baş

Amaç: Lenfatik haritalama, tümörün drene olduğu efferent lenfatik kanalın açıklığı ilk lenf nodunun (sentinel lenf nodu “SLN" ) tayin edilmesidir ve metastatik hastaların mevcudiyetini araştırmada kullanılan ve halen üzerinde çalışılan bir yöntemdir. Bu çalışma, lenfatik haritalama yönteminin evreleme ve tedaviyi yönlendirmedeki rolünii araştırmak amacı ile planlandı.

Gereç ve Yöntem: Son 1,5 yıkla kliniğimizde lenfatik haritalama yöntemini 5 malign melanomlu hastada evreleme ve tedaviyi. yönlendirme amacı ile kullandık. Tc 99m ile işaretlenmiş albümin kolloid perilezyoner olarak intradermik enjekte edildikten sonra lenfosintigrafi çekildi. Operasyon sonrasında Neoprobe 1500 ile tespit edilen sentinel lenf nodlarmın çıkarılması ve patolojik incelemesi sonrası bölgesel lenf nodu diseksiyonıı yapılıp yapılmayacağına karar verildi.

Bulgular: Olgularımızda melanomlarm yerleşimleri occipital bölge, sağ crııris, epigastrik bölge, sol supraclaviküler ve sağ latéral planlar bölgedeydi. Birinci olguda klinik lenfadenopati mevcuttu. Patolojik incelemeler sonrası ilk üç hastaya bölgesel lenf diseksiyonu uygulandı. Lenfadenopatisi olan ve sonradan metastaz gelişen ilk olgu haricinde diğer hastalarda 1,5 yıllık izlem sonrasında nüks tümör oluşumuna rastlanmadı.

Sonuç: Lenfatik haritalama - sentinel lenfadenektomi çalışması prognoz tayininde gerçek evrelemenin yapılabilmesini ve adjuvan terapi için hasta seçimini sağlar. Ayrıca hastaların gereksiz ameliyat olmalarını engelleyerek, morbidité , komplikasyon riskleri ve maliyeti azaltır. Özel ekipman ve tecrübe gerektiren hu teknik malign melanomlıı vakalarımızda tedaviyi yönlendirmek için kullanımımıza girmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sentinel lenf nodu, lenfatik haritalama, malign melanom.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni