Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 38 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Tüberküloz menenjitli hastaların erken tanı için retrospektif taranması

Tülay Olgun, Gül Özçelik, Esra Deniz Papatya, Deniz Çakır, Mahmut Ekici, Atalay Demirel

Tüberküloz menenjit erken tanı konulamadığında, yüksek oranda mortalité ve morbiditeye sebep olmaktadır. Bu amaçla klinik olarak tüberküloz menenjit olduğu düşünülen 32 hasta retrospektif olarak incelendi. Hikaye, fizik muayene, BOS ve kraniyal tomografi bulguları kaydedildi. 21 hasta beş yaş altındaydı, tüberkülozlu olduğu bilinen bir vakayla temas öyküsü 13 (%40) hastada, Mantoux deri testi pozitifliği 9 hastada (%2B) saptandı. BCG aşısı 9 (%28) hastaya yapılmıştı. 6 hastada (%J8) göğüs radyogramında anormallik saptandı. Hastaların %57’si ilk başvuruda Evre İT de, %31’i Evre III’ deydi. 3 hastada BOS ya da açlık mide suyunda Mycobacterium tuberculosis kültürde üretildi, 3 hastada asiclo rezistan boyamayla basil saptandı. Kraniyal tomografide 14 hastada (%43) hidrosefali, 4’ünde (%12) bazitler tutulum, 5’inde (%15) tüberküloma tespit edildi. Nörolojik semptom ve bulguları olan ve tüberküloz için risk faktörü taşıyan tüm çocuklarda ilk akla gelen MSS tüberkülozu olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, Tüberküloz

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni