Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Cerrahi ve doğal yolla menopoza giren kadınların anksiyete ve depresyon açısından karşılaştırılması

Ata Topçuoğlu, Önder Koç, Bülent Duran, Melahat Dönmez

Amaç: Doğal ve cerrahi yolla menapoza girmiş hormon alan ve almayan kadınların anksiyete ve depresyon açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Materyal ve Metod: Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD‘ında Menopoz polikliniğine başvuran postmenopozal dönemdeki hormon kullanan 50 olgu ile benzer yaş grubunda ve postmenopozal dönemde hormon kullanmayan 50 kontrol olgu ile çalışıldı. Her iki gruba sosyodemografik bilgi formu, Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, Hastane anksiyete ve depresyon skalası uygulandı. Veriler SPSS for Windows 10.0 programında istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Menopoza doğal ve cerrahi olarak giren ve hormon kullanan ve kullanmayan kadınlar arasında Hamilton anksiyete değerlendirme ölçeği ve hastane anksiyete ve depresyon skalası test sonuçlarında hormon alanlarla almayanlar arasında fark bulunmadı.

Sonuç: menopozun doğal ya da cerrahi yolla ortaya çıkması ruhsal belirtiler üzerinde anlamlı fark yaratmamaktadır. Hormon kullanımının menopozlu kadınlarda duygulanım değişiklikleri üzerinde olumlu etkisi bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, depresyon, anksiyete, hormon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni