Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Bir kent hastanesinin süt çocuğu servisinde izlenen ağır anemili hastaların değerlendirilmesi

Ümit Kaya, Feyzullah Çetinkaya, Yıldız Yıldırmak, Özlem Akkurt Kaya

Amaç: Bir kent hastanesi süt çocuğu kliniğinde yatan çocuklar arasında ağır anemi sıklığını ve tiplerini belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi süt çocuğu kliniğinde 2000-2 yıllan arasında yatan ve ağır anemisi olan (Hb<6 grtdl) bütiin çocukların dosyaları retros¬pektif olarak incelenmiştir. Bu incelemelerde anemi tipini belirlemek için gerekli olan tam kan sayımı ve özgül testler dik¬kate alınmış ve sonuçlar hastalar yönünden çeşitli parametreler dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu süre içinde 48 hasta ağır anemi olarak kabul edilmiştir. En sık demir eksikliği anemisine (%52) rastlanmış bunu sırasıyla, beta talasemi majör (%!6.7), vitamin B12 eksikliği (%I0.4) ve orak hücreli anemi (%8.3) izlemiştir. Demir eksikliği anemisi olan çocuklar en az altı ay anne sütü almıştır

Sonuç: Ağır anemi hastalarımız arasında hala ciddi bir sorundur ve bunun da en sık rastlanan sebebi demir eksikliğidir.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni