Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Kalça kırığı nedeniyle tedavi edilen 65 yaş üzerindeki hastalarda mortalite oranlarının tahmini için ameliyat öncesi risk skorlamasının kullanımı

Serdar Toker, İrfan Öztürk, Mustafa Tekkeşin, Erden Ertürer, Tevfik Sülün, Aysun Toker

Amaç: Kalça kırığı nedeniyle tedavi edilen 65 yaş üstü hastalarda kısa ve uzun dönemde mortalité oranlarının tahmin edilebilmesinde kullanılacak bir risk skorkıma sistemi geliştirmek ve geliştirilen risk skorkıma sisteminin, mortalité oranla¬rı ile ilişkisini tespit etmek.

Metod: 1997-1999 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araş¬tırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde kalça kırığı nedeniyle tedavi edilen 152 adet 65 yaş iistü hastadan, son durumu öğrenilebilen 92 adedinin, hastanede kalış döneminde, 3. ayda, 6. ayda, /. ve 2. yılın sonunda mortalité oranlan ve mortalité oranlarının ameliyat öncesi risk skonı ile ilişkisi prospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ameliyat sonrası durumlarının tahmin edilebilmesi için genel durumlarını ortaya koyan ve tüm risk faktörlerini içeren puanlama sistemi yararlı bir gereçtir. Kullandığımız ameliyat öncesi risk skorkıma sisteminin hastaların ameliyat sonrası durumlarını tahmin etmede güvenilir olduğunu gördük.

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, mortalité, risk faktörleri

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni