Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Karsinoid tümöre sekonder gelişen mültipl hepatik metastazlı olguda kemoembolizasyon tedavisinin sonucunu değerlendirmede manyetik rezonans görüntülemenin etkinliği

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Kosti Can Çalışkan

Karsinoid tümöre bağlı olarak ortaya çıkan lıepatik metastaz¬lar büyük ölçüde hepatik arter aracılığıyla beslendikleri için oklukça vaskiilerdirler ve bu nedenle tümöre kan çıkımı sağla¬yan cırterial yapıların tıkanması uzun yıllardan beri paliatif amaçlı kullanılan bir tedavi yöntemidir. Noniııvaziv görüntü¬leme modaliteleri özellikle manyetik rezonans görüntüleme, kemoembolizasyon tedavisinin bir sonucu olarak lezyonlarda ortaya çıkan değişik derecelerdeki nekrozu göstererek tedavi¬nin etkinliğini değerlendirmede seçkin bir role sahiptir. Diz olgumuzda karsinoid tümör ve mültipl karaciğer metastazları tanısı olan 14 yaşında bir kızı sunduk. Hastaya intraarteriel kemoembolizasyon tedavisi uygulandıktan sonra, karaciğere yönelik manyetik rezonans inceleme yaptık ve karaciğerde değişik büyüklüklerde mültipl sayıda metastazların varlığını ortaya koyduk. Bu lezyonlar nekrozdan dolayı ya minimal ya da hiç kontrası tutulumu göstermediler. Böylece manyetik rezonans görüntülemenin kemoembolizasyon tedavisinin sonuçlarını kontrol etmek için güvenilir ve noninvaziv bir modalite olarak kullanılabileceği konusunda fikir birliğine vardık.

Anahtar Kelimeler: Karsinoid tümör, manyetik rezonans görüntüleme.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni