Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Olgu bildirisi: Sol amigdala kavernöz angiomu

Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut

Kavernöz angiomalar, arteriovenöz malformasyondan sonra en sık görülen ikinci intrakranial vasküler malformasyon olup, tüm serebral vasküler malformasy onların % 15 ’ ini teşkil ederler. Bunlar konjenital malformasyonlar olup, genellik¬le semptomatik kanamalar veya nöbetler ile kendilerini belli ederler. Biz olgu sunumumuzda kompleks par siy el tipte nöbetleri olan I / yaşındaki bir kız çocuğunu tanımladık. Olgumuz¬da manyetik rezonans görüntüleme ile sol amigdala lokalizasyonunda kavernöz aııgioma’ ya ait tipik sinyal özellikleri gösteren bir lezyon bulduk, intrakranial kavernöz angiomalar en sık serebral hemisferlerde görülmekte olup, bunu pons takip etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kavernöz angiomalar, Vasküler malfor¬masyonlar, Epilepsi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni