Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Prematüre retinopatisinde risk faktörleri

Aytekin Apil, Ersin Oba, Ulviye Yiğit, Haşan Vatansever

Amaç: Prematüre retirıopatisi gelişiminde rol oynayan risk faktörlerini saptamak.

Metod: Kliniğimizde Mayıs 2001 ‘ve Nisan 2003 ayları arasında 280 prematüre bebeğin prematüre retinopatisi yönünden takipleri gerçekleştirildi. Takipler esnasında risk faktörleri kaydedildi.

Bulgular: 280 prematüre bebeğin 105’inde (%37.5) PR gelişti. PR gelişen 105 bebekten 41(%39.04) evre l, 39(%37.14) evre 11. 23 (%21.90) evre III ve 2(%0.19) evre IV ve V idi. PR saptanan 105 bebekten 19’ unda (% 18.09) eşik hastalık, 1’ in¬de (%0.09) evre IV A, 1’inde (%0.09) evre V gelişmesi üzerine ileri tedavi için üniversite hastanelerinin oftalmoloji departmanlarına şevke dildi. 8 ayrı grupta toplanan risk faktörleri tek değişkenli analizlerle incelendi. Tek değişkenli analiz¬ler sonucunda PR gelişimi ile anlamlı ilişkisi saptanan risk faktörleri üzerinde lojistik regresyon analizi uygulandı ve 1250 gram ve altında doğum ağırlığı bulunan bebekler ile 32 hafta ve altında doğan bebeklerde PR riskinin anlamlı derecede fazla olduğu görüldü.

Sonuç: PR gelişiminde rol oynadığı düşünülen faktörler içinde en önemlilerinin düşiik gestasyonel hafta ile düşük doğum ağırlığı olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: PR (Prematüre retinopatisi)

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni