Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Crouzon sendromuna radyolojik yaklaşım

İrfan Çelebi, Barış Yanbuloğlu, Tuğser Hakan Doğan, Ayhan Üçgül, Seniha Aktaş, Muzaffer Başak

Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken‘ tanı ve tedavinin önemli olduğu Crouzon Sendromu‘ na radyolojik yaklaşımı tartışmak¬tır.

Gereç ve Yöntem: Transvajinai yolla, zamanında doğan üç aylık bir bebek, anormal kafa şekli nedeniyle beyin cerrahisi servisinden kliniğimize sevk edildi. Olgu, direkt kranyum gra- fisi, transkranyal renkli Doppler sonografi (RDS), bilgisayar¬lı tomografi (BT), 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi (3B BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirildi.

Bulgular: Sütürlerin füzyonunun ve anterior kraııyal fossaya göre orbitanın pozisyonunun gösterilmesinde 3D BT en de¬ğerli tanı yöntemiydi. Transkranyal RDS, intrakranyal basınç değişikliklerinin değerlendirilmesinde ve post operatif takipte kullanılan yararlı bir noninvaziv tekniktir

Sonuç: Modern görüntüleme yöntemleriyle Crouzon Snd. da¬ha kolay bir şekilde tanımlanabilmekte hastalık hakkında pre- op ve postop detaylı bilgiler ekle edilebilmektedir

Anahtar Kelimeler: Crouzon sendromu ,radyolojik yaklaşım

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni