Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Demir eksikliği anemisinde nötrofil hipersegmentasyonu

Serpil Düzgün, Yıldız Yıldırmak, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Merih Akışık, Reyhan Yıldırım

Amaç: Nötrofil hipersegmentasyonu, megaloblastik anemilerde beklenen bir periferik yayma bulgusudur. Yapılan araştırmalar demir eksikliği anemisi teshit edilen hastalarda da nöt¬rofil hipersegmentasyonu olabileceğini göstermiştir. Biz de bu çalışmamızda demir eksikliği anemisi olan, ancak B12 vitamini ve folik asit düzeyleri normal bulunan hastalarda nötrofil hipersegmentasyonu sıklığını araştırdık.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya katılan vakalar (n:123) iki grııba ayrıldı: Grup I demir eksikliği anenıili 102 hastayı, kontrol grubu olan Grup II ise sağlıklı 21 hastayı kapsıyordu. Her iki grubun ortalama yaşları ve cinsiyet dağılımları ben¬zerdi.

Bulgular: Hipersegmentasyoıı Grup 1’de %30.4, Grup II’de ise %9.5 sıklığında bulundu. Gruplar arasında hipersegmentaysorı varlığı yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p < 0,05).

Sonuç: Bu bulgular bize nötrofil hipersegmantasyonunun izole demir eksikliği anemisi olan hastalarda da görülebileceğini göstermektedir..

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, anemi, nötrofil hiper-segmentasyonu.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni