Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Organofosfat intoksikasyonunda acil tedavi yaklaşımı

Ayda Başgül, Sevtap Hekimoğlu, Ayşe Hancı, Sibel Oba, Birsen Ekşioğlu

Giriş: Organofosfat intoksikasyonu ilk kez Du Bois tarafından 1948 de tanımlanmıştır. Organofosfatla rirreversibl, karbamatlar reversibl olarak asetilkolinesteraza bağlanarak hem otonom hem santral sinir sistemi için hayati bir nörotransmitter olan asetilkolinin kolinerjik sinapslarda birikimine neden olarak klinik tabloyu oluşturur.

Olgu sunumu: 23 Yaşında kadın hasta, acile getirildiğinde 1/2 çay bardağı, Dichlorvos (2,2- dichlorovinily dimethyl phosphate) içeren ins etkisi disuisid amacıyla bir saat önce oral olarak almıştı. Karın ağrısı, bulantı dışında şikayeti yoktu. Erken gastrointestinal dekontaminasyon yapılmıştı. Şuur bulanıklığı, terleme, flushing olması nedeniyle tarafımızdan değerlendirildi. Atropin + pralidoksim tedavisi başlandı. Elimizde yeterli doz pralidoksim olmadığından literatürde önerilenden çok daha düşük dozdan verildi.

Sonuç: Organofosfat zehirlenmeleri hayatı tehdit eden vakalardır. Erken gastrointestinal dekontamiııasyona ilaveten tek doz 200mg pralidoksim + Inıg atropin IV tedavisinin dahi faydalı olabileceği kanaatine vardık.

Anahtar Kelimeler: Pralidoksim, DDVP

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni