Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 37 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Göğüs yaralanmalarına cerrahi yaklaşım*

Ali Kalyoncu, Uygar Demir, Halil Coşkun, Mehtap Dinç, Tülay Eroğlu, Mehmet Mihmanlı

Amaç: Bu çalışmada, bir eğitim hastanesine başvuran göğüs travmalı olgular değerlendirildi ve yaralanmanın morbidité ve mortalité oranlan belirlendi.

Gereç ve Yöntem: Ocak 1995 ve Haziran 2001 tarihleri ara¬sında, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Cerrahi Polikliniği‘ne başvuran göğüs travması bulunan 146 hasta, retrospektif olarak, yaş, cinsiyet, travma cinsi, klinik bulgular, tedavi, morbidité ve mortalité oranlarına göre değerlendiril¬di.

Bulgular: Göğüs travması 105 olguda (%72) penetre yara¬lanma ve 41 olguda (%28) künt mekanizma ile meydana gel¬miştir. 29 olguda (%20) izole hemotoraks, 66 olguda (%45) izole pnömotoraks ve 51 olguda hemopnömotoraks saptandı. 133 olgu (%9I) tüp torakostomi ile tedavi edildi, 13 olguda (%9) torakotomi gerekli oldu. 14 olguda (%9.5) ek abdominal yaralanma saptandı. Post-operatif dönemde, 20 olguda komplikasyon gelişti. En sık görülen komplikasyonlar pnömo- ni ve atelektazi idi. Mortalité 4 olguda gözlendi.

Sonuçlar: Sonuç olarak, göğüs travmalı olgular için ideal yaklaşım; ilk basamak tedavilerin travma merkezlerinde ya¬pılması, ileri tetkik ve tedavilerin ise göğüs cerrahisi merke¬zinde yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Göğüs yaralanması, penetre travma, künt travma, morbidité, mortalité.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni