Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız

D. Karaçetin, B. Yücel, Ö maral, Ö. Aksakal, N. Kozan Y. Başer, D. Özcan, O. İncekara

Amaç: Bu çalışmada 174 Akciğer Kanserli epidermoid karsinom histopatolojive sahip hastaların redrospektf olarak aldıkları tedavilere ve evrelere göre ortalama ve median sağkalımlar yönünden değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: 1996-1999 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniğinde tedavi ve takipleri yapılan 174 Akciğer kanserli epidermoid karsinom histopatolojive sahip hastalar redrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Takip edilen 174 akciğer kanserli hastaların yaş dağılımında en çok 61 yaş ve iizeri olup, hastaların 53 ’ü Evre IHA. 71 ‘i EvrelIIB. 32 ‘si EvrelV’diir. Evre 1-11: 9 hastaya sınırlı cerrahi ( segmentektomi ) sonrası RT ( 50Gy ) uygulandı. 3 hasta medikal inoperabl kabul edilip sadece RT ( 50Gy). 1 hastaya ise cerrahi sonrası adjuvan tedavi uygulanmadı.Evre IIIA: 6 hastaya cerrahi sonrası RT+KT, 4 hastaya cerrahi sonrası RT. 32 hastaya RT+KT, 11 hastaya tek başına KTuygulandı.Evre IIIB: 2 hastaya RT, 55 hastaya RT+KT. 16 hastaya tek başına KT uygulandı.Evre IV: 11 hastaya tek başına KT, 13 hastaya RT+KT uygulandı. 8 hastaya palyatif RT yapıldı.

Sonuç: En az 6 ay takip edilen hastaların 2 yıllık ortalama sağkalım oranı:Evre 1-11 ‘de %61, Evre İHA ’da %60, Evre IIIB ‘de %45.Evre IV‘cle %18 olarak bulunmuştur. Yaş, Stage. Performans durumu prognozu belirleyen en önemli faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Epidermoid akciğer kanseri, radyoterapi, kemoterapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni