Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Cerrahi menopoz hastalarında transdermal ve intranasal östrojen tedavilerinin serum hormon, lipid değerleri ve mamografik dansite üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması

Ayşe Pınar Palan, Alparslan Baksu, Şenol Çelebi, Tamer Gültekin, Zehra Ince, Nimet Göker

Amaç: Cerrahi menopoz hastalarında, östrojen formlarından transdermal östradiol hemihidrat jel ve intranasal östradiol hemihidrat sprey uygulamalarının serum hormon, lipid değerleri ve mamografik dansite üzerine etkilerinin karşılaştırılması.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği menopoz polikliniğine başvuran, cerrahi menopozlu toplam 58 hasta alındı.

Hastalar 3 gruba ayrılarak birinci gruba (n=20) Estrava transdermal jel (Östradiol hemihydrate 3x0,5 mg/gün), ikinci gruba (n=20) ise intranazal sprey (Östradiol hemihydrate 2x150 mcg/gün) nasal sprey verildi. Üçüncü grup (n=18) ise kontrol grubu olarak belirlendi.

Hastaların tedavi öncesi ve sonrası mamografik dansitelerindeki değişiklikler Wolfe skorlamasına göre değerlendirildi. Total kolesterol, HDL, LDL-kolesterol, trigliserid, FSH, LH, E2, TSH, testosteron, kortizol ve DHEAS düzeyleri de aynı dönemlerde bakıldı.

Bulgular: Transdermal jel, intranazal sprey gruplarının, tedavi sonrası E2 değerleri tedavi öncesinden anlamlı olarak yüksek bulundu (p= 0,003, p=0,0001). Transdermal jel, intranazal sprey, kontrol gruplarının tedavi öncesi ve sonrası mamografik dansiteleri arasında, istatistiksel farklılık gözlenmedi (p>0,05).

Sonuç: Çalışmamızda transdermal jel ve intranazal spreyin her ikisinin de serum E2 düzeylerini arttırdığı saptanmış, mamografik değerlendirmede her iki grupta da kontrol grubuna göre dansitede anlamlı fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Transdermal östradiol, intranasal östradiol, mamografik dansite

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni