Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

3 - Bronşiyolitli süt çocuklarında farklı ilaç kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması

Beyhan Yıldırım, Abdulkadir Göğremiş, Günsel Kutluk Metin Uysalol, Feyzullah Çetinkaya

Bu çalışmada süt çocukluğu döneminde sık rastlanan bir sorun olan bronşiyolit tedavisinde nebulizer ile verilen tek başına salbutamol, salbutamol+ budesonid ve salbutamol+ budesonid+ipratropiyum bromür tedavilerinin etkinlikleri karşılaştırılın ıştır. Çalışmaya toplam 42 çocuk alınmış ve hastalar hastaneye başvuru sıralarına göre rastgele olarak bu tedavi protokollerinden birine alınmışlardır. Hastaneye yatırılan hastalar akciğer grafısi, nabız sayısı, solunum sayısı, oksijen satiirasyonu ve semptom skorları ile izlenmişlerdir. Çalışmanın sonunda hastaların her üç tedavi şeklinden de kısmen yarar gördüğü ancak gruplar arasında hastanede kalış süresi ve hastalığın şiddeti yönünden fark olmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni