Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Intrauterin gelişme geriliğinin tanısında renkli doppler ultrasonografinin yeri

Muzaffer Başak, Hülya Değirmenci, Mehmet Ertürk, Tuğrul Örmeci, İnci Davas

Amaç: İntrauterin gelişme geriliğinin (IUGR) tanısında 3. trimesterde uygulanan uterin arter, orta serebral arter (MCA), umblikal arter (EA) doppler incelemelerinin prediktivite değerinin olup olmadığını ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 26. haftadan sonra IUGR şüphesi olan 45 vakanın uterin arter analizlerini ve MCA/UA rezistif indeks (Rl) değerlerinin oranlarını renkli doppler ultrasonografi (RDU) ile değerlendirdik.

Bulgular: 45 gebenin 5 tanesinde IUGR ile uyumlu uterin arterlerde çift taraflı diastolik çentik ve MCA/UA RI oranı I’in altında saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmaya 45 hasta alındı, 5 olgu IUGR ile sonuçlandı. Uterin arterde çift taraflı çentiğin varlığında IUGR saptanmasının sensitivitesi %60, spesitifitesi %95 ve kesinlik değeri %91.1 bulunmuştur. MCA / UA RI değerleri oranlandığında, IUGR’n‘ın saptanmasında sensitivitesi %80, spesitifitesi %97.5 ve kesinlik değeri %97.5 olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İntrauterin gelişme geriliği, doppler ultrasonografi, uterin arter, orta serebral ve umblikal arter

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni