Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Kompresif optik nöropatili hastalarda görülen patern vizuel evoked potensiyel (P-VEP) değişiklikleri

Münevver Çelik, Önder Us, Kemal Barkut, Candan Gürses, Mehmet Özek, İlker Kayabeyoğlu, Nevzat Pamir, Nihal Işık

Amaç: Görme yollarının lezyonlarının saptanmasında, nörooftalmolojik muayene ve testlerin yanı sıra P-VEP incelemesinin yararlılığı incelenmiştir.

Materyal Metod: Çalışmanın yapıldığı kliniklerde toplam 23 olgu değerlendilmiştir. P-VEP incelemeleri yapılmış, klinikle karşılaştırılmıştır.

Bulgular: 23 hastadan 14 olguda oftalmolojik muayenede, 16 olguda P-VEP de patoloji saptanmıştır.

Sonuç: Kompresif optik nöropatilerde P-VEP latanslarında uzama , daha belirgin olarak PI00 amplitudünde düşme saptanmıştır. Klinik olarak nörooftalmolojik inceleme tamamen normal saptanan hastalarda P-VEP patolojiyi gösterebilir.

Anahtar Kelimeler: VEP, optik nöropati, nörooftamoloji

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni