Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Supraglottik larenks kanserlerinde postoperatif radyoterapinin rolü ve sonuçları

Saliha Peksu, Didem Karaçetin, Özlem Maral, Alpaslan Mayadağlı, Oktay İncekara

Amaç: Bu çalışmada Supraglottik Larenks kanserli hastalarda cerrahi+postoperatif radyoterapi sonrası lokal-bölgesel kontrol, sağkalım ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştıma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine, 1989-1996 tarihleri arasında boyun disseksiyonu ile birlikte olan veya olmayan total veya parsiyel larenjektomi sonrası başvuran ve postoperatif radyoterapi uygulanıp en az 6 ay takibi olan 97 supraglottik larenks kanserli hasta retrospektif olarak lokal-bölgesel nüks, uzak metastaz gelişimi ve sağ kalım bakımından incelendi.

Bulgular: Çalışma grubunda lokal-bölgesel nüks oranı %14.4 (14197) olarak belirlenmiş olup, evre 3 olgularda bu oran 55.2, evre 4 olularda ise %21.8;N 0-1 olgularda %7.4, N 2-3 olgularda %36 olarak saptanmıştır. Uzak metastaz oranı %11.3 olup en sık uzak metastaz görülme yeri akciğerlerdir. Evre 3 olgularda 2 yıllık genel sağkalım %90.2, evre 4 olgularda %67.4 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Lokal-bölgesel nüks ve uzak metastaz gelişimine anlamlı olarak etki eden faktörün N evresi olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: supraglottik larenks

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni