Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Orta kulak kolesteatomlarında gelişen komplikasyonların BT bulguları

İrfan Çelebi, Ender Uysal,Muzaffer Başak, Gülten Aydın,Suat Turgut

Amaç: Sekonder kolesteatomlu olgularda gelişen komplikasyonların değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografik (BT) incelemenin taııı değeri araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Şubat 1999- Mayıs 2001 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB)Kliniğin ce otolojik cerrahi uygulanan 25 akkiz kolestetaomlu hastaya yönelik retrospektif çalışına yapıldı.Tiim olgularda aksiyal ve koronal planda 2 mm kesit kalınlığında alınan BT görüntülerde: kemikçikler, teğmen, labirent, sigmoid sinüs plate ve fasial sinir kanalı değerlendirildi.

Bulgular: BT incelemede; 19 olguda kemikçiklerde destrüksiyon, 5 olguda labirentin fistül, 4 olguda fasial kanalda, 3 olguda sigmoid sinüs plate‘ de ve 2 olguda ise teğmende destrüksiyon saptandı.1 olguda da kolesteatomun temporal apekse uzanımı saptandı.

Sonuç: Tegmen, labirent, sigmoid sinüs plate, fasial sinir kanalı ve kemikçiklerin erozyonunu BT inceleme ile en iyi şekilde değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolesteatom komplikasyonları, BT inceleme

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni