Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Süt çocukluğu dönemi alt solunum yolu enfeksiyonlarında yüksek doz A vitamininin tedaviye etkisi

Cengiz Asilsoy, Feyzullah Çetinkaya, Merih Evrüke, Metin Uysalol, Günsel Kutluk

Amaç:Bu çalışmada süt çocuklarında akut alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yüksek dozda A vitamini eklenmesinin etkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hastaneye bronkopnömoni veya bronşiolit tanıları ile kabul edilen ve yaşları 2-24 ay arasında değişen 40 çocuğa esas tedavilerinin yanında çift kör yöntemle ve rastgele olarak yüksek dozda A vitamini (bir yaşın altında 100,000 IU, bir yaşın üstünde 200,000 IU) verilmişi ir. Hastalar günde dört kez klinik bulgularla ve birinci ve beşinci günlerde yapılan laboratuvar testleri ile değerlendirilmişlerdir.

Bulgular: Çalışmanın sonunda plasebo alan grup ile A vitamini alan grubun klinik ve laboratuvar bulgularının düzelmesi arasında fark bulunamamıştır.

Sonuç: Bu veriler süt çocukluğu dönemi alt solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye yüksek dozda A vitamini eklenmesinin ek bir yarar sağlamadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alt solunum yolu enfeksiyonları, A vitamini

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni