Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Optik ve farmakolojik penalizasyon okul çağında başarılı olabilir mi?

Şule Ziylan, Didem T. Serin, Şafak Karslıoğlu, Ersin Oba

Amaç: Ambliyopi tedavisinde kapama, farmakolojik penalizasyon ve optik penalizasyon yöntemleri kullanılmaktadır, ilk tedavi seçeneği olan kapama tedavisi çocuk ve aile için bazı sorunlar yaratmaktadır. Bu sorunlar göz önüne alınarak atropin ile farmakolojik penalizasyon ve optik düzeltmenin kaldırılması ile uygulanan ambliyopi tedavisinin başarısı değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 2 ile 7 arasında değişen 14 çocuğun sağlam gözüne günde bir damla %1’lik atropin sülfat damlatılarak penalizasşvıı uygulandı. Sağlam gözün gözlük camı da düz cam ile değiştirilerek ambliyop gözüıı fıksasyonu alması kolaylaştırıldı. Hastalar ortalama 2,6 aylık takip süresinde üç haftalık aralıklarla değerlendirildi. Tekrarlayan üç muayenede stabil vizyon sağlanmış ise tedavi kesilerek çalışma sonuçları değerlendirildi.

Bulgular: Anıbliyopik gözlerde görme keskinliği ilk muayenede ortalama 0.39 iken, son muayenede ortalama 0.71 olarak gözlendi (p<0.001). Çocukların penalizasyon ve düz cama toleransı tanıdı. Alman başarılı sonuçlar ve çocukların tutumu göz önüne alındığında, penalizasyonun kapama tedavisini uygulamada güçlük çekilen olgularda tercih edilebilecek bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ambliyopi, atropin sülfat, penalizasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni