Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 36 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Değişik klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarınm antibiyotik duyarlılıkları

Mustafa Gül, Birsen Durmaz Çetin, Alper Gündüz, Fatma Korkmaz, Engin Seber

Amaç: Bu çalışmada yatan hastalardan klinik örneklerde etken olarak izole edilen stafilokokların çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboı atuvarında Ocak 1999- Ocak 2000 çeşitli kliniklerden gönderilen örneklerden etken olarak izole edilen stafilokok suşlarınm antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon yöntemi ile belirlendi.

Bulgular: Çeşitli kliniklerden gönderilen toplam 3582 örnekten 257’sinde (% 7.17) stafilokok izole edilmiştir. İzole edilen 257 stafilokok suşunun 73’ü (% 28.4) koagülaz pozitif stafilokok (S. aureus), 184’ü (% 71.6) koagülaz negatif stafilokok olarak saptanmıştır. İncelenen 73 S.aureus suşunun 38’i (% 52.1) oksasilin dirençli S. aureus, 35’i (%47.9) oksasilin duyarlı S. aureus olarak bulundu. 184 koagülaz negatif stafilokok suşunun 110’ u (%59.8) oksasilin dirençli koagülaz negatif stafilokok, 74’ iı (% 40.2) oksasilin duyarlı koagülaz negatif stafilokok olarak saptandı. Stafilokok suşlarınm tümü glikopeptid antibiyotiklere duyarlı oldukları saptandı.

Sonuç: Stafilokok enfeksiyonlarında glikopeptid grubu antibiyotiklere direnç gelişimini engellemek için, tedavide antibiyotiklerin dikkatli seçilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Stafilokoklar, antibiyotik duyarlılığı

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni