Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

13 - Varikoselektomi Girişiminin Başarısını Belirlemede Renkli Doppler Ultrasonografınin Kullanılabilirliği

Ekrem Yadigaroğlu, Orhan Tanrıverdi, Serhan Sofuoğlu, Olcay Çiçekler, Kaya Horasanlı,Cengiz Miroğlu

Amaç: Klinik bulgular ve renkli doppler ultrasonografı ile varikosel tanısı konmuş oligoastenospermili olgularda yüksek ligasyoıı varikoselektomiııin, renkli doppler ultrasonografı ve spermiogram parametreleri üzerindeki etkisini araştırmak.

Hastalar ve Yöntem : Yaş ortalaması 27 olan , klinik ve renkli doppler ultrasonografı ile varikosel tanısı almış oligoastenospermili 34 yetişkindeki, 20‘si bilateral 54 olgu prospektif çalışma kapsamına alındı. Varikosel tanısı klinik bulgulara ek olarak tüm olgularda renkli doppler ultrasonografı bulgulan ile kondu. 1S(%33) olguda sııbklinik varikosel belirlendi. Olguların tümüne yüksek ligasyoıı varikoselektomi operasyonu uygulandı. Renkli doppler ultrasonografı aynı radyoloji merkezinde gerçekleştirildi. Operasyondan 6 ay sonra renkli doppler ultrasonografı ve spermiogram ile olgular yeniden değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada yer alan 54 olgunun 12‘sinde (%22) renkli doppler ultrasonografide bulgulannın sürdüğü gözlendi. 18 subklinik varikosel olgusunun tümünde renkli doppler ultrasonografi bulgulan ortadan kalktı. Doppler ultrasonografı bulgulannın sürdüğü olguların hiçbirinde sperm parametreleri düzelmedi. Bilateral varikoseli olan 14 hastanın 8‘itıde olmak üzere toplam 34 hastanın 20‘sinde (%59) spermiogram parametrelerinde düzelme bildirildi. Bilateral varikoselektomi operasyonu uygulanan 40 olgunun 6‘sında (%15) postoperatif olarak reflünütı devam ettiği, 34‘ünde(%85) ortadan kalktığı gözlendi. Bu olguların 12‘sinde (%60) spermiogram parametrelerinin düzeldiği S‘itıde (%40) ise değişmediği veya kötüleştiği saptandı. Tek taraflı varikoselektomi operasyonu uygulanan 14 olgunun 6‘sında (%43) reflünütı sürdüğü, S‘itıde (%57) ortadan kalktığı gözlendi. Bu gruptaki olguların 6‘sında (%43) spermiogram parametreleri aynı kaldı ya da kötüleşti, 8 olguda (%57) ise spermiogram parametrelerinde düzelme gözlendi.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni