Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Miniüreteroskopla Litotripside Optimal Tedavi Yöntemi

Olcay Çiçekler, Serhan Sofuoğlu, Ekrem Yadigaroğlu, Orhan Tanrıverdi, Kaya Horasanlı, Cengiz Miroğlu

Amaç : Üreteroskopik litotripside ‘kır-bırak‘ ile ‘kır-arındır‘ yöntemlerini karşılaştırmak

Hastalar ve Yöntem : Son 100 üreter taşı olgusu birebir sıralanarak çalışmaya alındı. Üreteroskopik girişim 6,9 Fr. üreteroskop ile litotripsi ise pnömotik litotriptör ile yapıldı. Taş arındırmada 3 Fr. Basket kaleter veya 3 Fr. Graspitıgforceps kullanıldı. 50 olguda litotripsi sonrası fragmanlar spontan pasaja bırakılırken 50 olguda litotripsi sonrası aksesuar girişimlerle arındırma işlemi basket kateter veya grasping forceps ile yapıldı. Litotripsi grubunda olguların kontrolü 15. günde DÜS grafisi ve USG ile yapılırken, arındımıa uyguladığımız olgularda postoperatuar 1. Günde DÜS grafisi ve 15. günde USG gerekli olgularda ise İVP ile yapıldı.

Sonuçlar : Litotripsi yapılıp spontan pasaja bırakılan grupta, T. 50 n vakanın 44‘ünde işlem başarı ile tamamlandı. 3 vakada sekonder üreteroskopik girişim ile başarılı olundu. 3 vakada ise taşın sert, mültipl ve/veya büyük olması, gibi sebeplerle açık cerrahi uygulandı. Bu grupta girişinısel başarı oranı %94 olup,: komplikasyon oranı %0‘dıı: Litotripsi yapılıp arındırma uygulanan 50 vakanın 49‘unda arındırma sağlandı. 1 vakada basket kateteriıı iireter içinde kopması sonucu açık cerrahi uygulandı. Aııçak 3 vakada basket kateter, çıkartılması sırasında ürelerde takıldı. 2 vakada 24/48 saat bekleme periyodu espasında traksiyonsuz olarak taşla birlikte çıktı. 1 vakada peroperatuar sıcak kesi yapılarak kateter taşla birlikte kurtarıldı. 1 vakada üreteral meadan flep kalkması, peroperatuar soğuk kesi. ile, 1 vakada? postoperatuar saptanan üreteral mea darlığı . ise transiüetral meatotomi ile tedavi edildi. Bu grupta ise girişimsel başarı oranımız %98 olup komplikasyon oranı % 12‘dir.

Yorum : Kır-bırak ile kır-arındır yöntemlerinin sonuçlarında başarı oranları benzer görülmektedir, ancak hastayı aynı seansta stone-free hale getirme kaygısı ile uyguladığımız aksesuar girişimler hem komplikasyon oranını arttırmakta hem de 150 ABD dolan ilave maliyet getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: ürolitiazis, üreteroskopi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni