Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Adneksiyal Tümörlerin Tanı ve Tedavisinde Klinik Skorlama Sistemi

Ahmet Varolan, Atıf Akyol, Tevfik Yoldemir, Asuman Sevük, İnci Davas

Amaç: Över kanserinden ölüm oram servikal ve endometrial kanserden ölümlerin toplamından daha fazladır. Bu çalışmada, adneksal kitle tanısı konmuş hastalarda bu yeni klinik skor sisteminin tedavi planlarımızdaki etkinliği ve her parametrenin malignité tanısındaki değeri araştırılmıştır.

Materyal ve ınetod: Çalışmaya dahil edilen olgular menses anamnezi, fizik muayene, jinekolojik muayene, abdominal ve vaginal ultrasongrafi ve CA-125 ölçümünden elde edilen ve maligııiteye işaret eden parametrelerle oluşturulan Adneksal Tümör Klinik Skorlama tablomuza göre değerlendirildi.

Bulgular: Total skor 9 ve yukarısının adneksal tümörlerde malignité bakımından seıısitivitesi %100, spesifitesi %98, pozitif prediktif değeri %87 bulunmuştur.

Sonuç: Gelecekte klinik skorlama sisteminden faydalanarak adneksiyal tümörlerin tedavisinde yeni tedavi ve takip planlarının geliştirilmesi mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel tümör, klimkskorlama ultrasonografi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni