Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - Adneksiyal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında Transvajinal Sonografi, CA-125, Malignansi Risk İndeksinin Tanısal Değeri

Ahmet Varolan, Atıf Akyol, Tevflk Yoldemir, Asuman Sevük, İnci Davas

Amaç: Över kanserleri, jinekolojik kanserler arasında en önemli ölüm sebebidir. Bütün kanserlar arasındaysa, kadınlarda ölüm nedeni olarak, meme ve barsak kanserinden sonra üçüncü sıradadır. Pelvik kitle tanısıyla başvuran hastalarda, benign ve malign ayrımının operasyon öncesi yapılabilmesi, hastaların cerrahi girişimin uygulanabileceği merkezlere şevkine olanak sağlayacak, operasyon sırasında evreleme içiıı uygun insizyoıı seçiminde bize yol gösterici olacaktır.

Materyal ve metod: Çalışmamızda, Şişli Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine Kasım 1996 ve Kasım 1999 tarihleri arasında adneksal kitle ön tanısıyla yatırılan 83 hasta prospektif olarak gözlendi. Adneksal kitlelerin ayırıcı tanısında vaginal ultrasonogra.fi, CA-125 ve MRl‘nın tanısal etkinliği araştırıldı.

Bulgular: Malign pelvik kitleli hastaların tamamında CA- 125 değerleri yüksek bulundu; %94‘iinde ultrasonografi skoru 9‘un üzerindeydi ve malignansi risk indeksi 200‘itn üzerindeydi.

Sonuç: Uygulanacak yöntem hakkında karar verilmesi sürecinde, CA-125 düzeyleri, ultrasonografi ve malignansi risk indeksi yol gösterici olacaktır. CA-125 düzeylerinin ve ultrasonografinin yalancı pozitifliği daha fazla olduğundan, MRl karar verme konusunda da daha güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel kitle, ultrasonografi, CA-125, Malignansi risk indeks

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni