Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Yumuşak Doku Sarkomlarında Metastaza Etkili Faktörler

Mehtap D. Çalış, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Bu çalışmada kliniğimize başvuran yumuşak doku sarkomlu hastalar metastaz üzerine etkili faktörleri belirleyebilmek için retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 1990-2000 yıllan arasında takip edilen 144 hasta mevcuttur. Ortalama yaş 43’tür. Erkek hasta 76. kadın lıasta 68’dir. En sık leiomiyosarkonı (%20, n=29), 2. sıklıkta malign fibröz histiositom (%15 ,n=2J ), 3.sıklıkla liposarkom (%12,n=17) görülmüştür. 23 hasta (%23) stage I-II, 56 hasta stage III (%39), 55 hasta stage IV (%38) idi. Metastaza etkili faktörler olarak; histopatolojik tip (p=0.0496), gracle (p=0.363)ve yerleşim yeri (p=0.0210) tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak doku sarkomları, metastaz, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni