Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Nütrisyonel Rikets Tedavisinde Kalsiyum, Yüksek Doz D Vitamini ve Bunların Birlikte Olduğu Tedavi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Günsel Kutluk, Feyzullah Çetinkaya, Muzaffer Başak, Merih Evküre, Metin Uysalol, Cengiz Asılsoy

Amaç: Nütrisyonel rikets ülkemizde ve gelişmekte olan birçok ülkede hala sık görülen bir çocuk sağlığı sorunudur. Asıl sebebi olarak D vitamini eksikliği gösterilse de bazı araştırmacılar iyi güneş alan ülkelerde bu hastalıktan sorumlu olan faktörün D vitamini eksikliğinden ziyade kalsiyum eksikliği olduğunu iddia etmektedir. Bu çalışmanın amacı İstanbul’ un bir bölgesinde gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarında görülen nütrisyonel rikets tedavisinde hangi tedavi yönteminin daha etkili olduğunu ortaya koymaktır.

Materyal ve metod: Çalışmaya yaşları 6-30 ay arasında değişen riketsli 45 çocuk alınmış ve bunlara rastgele olarak, çift kör yöntemle dört haftalık D vitamini (300,000 U i.m.), kalsiyum (3 gri gün) veya bunların birlikte olduğu tedavilerden biri uygulanmıştır. Tedaviye cevabı değerlendirmek için serum kalsiyum, fosfor ve alkalenfosfataz düzeyleri bakılmış ve radyolojik değerlendirme için 10 aşamalı bir radyografik puanlama uygulanmıştır.

Bulgular: Tedavi ile her üç grupta da serum kalsiyum düzeylerinde artış, alkalen fosfataz düzeylerinde azalma olmuşsa da asıl düzelme D vitamini ile beraber kalsiyum alan grupta olmuştur.

Sonuçlar: Bölgemizdeki nütrisyonel riketsin asıl sebebi olarak D vitamini eksikliği görünmektedir. Ancak, tedaviye en iyi cevap tek başına kalsiyumdan ziyade tek başına D vitamini veya D vitamini ile beraber kalsiyum verildiğinde ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rikets, D vitamini, Avitaminöz.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni