Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Kulak Cerrahisinde Kullanılan Drill (Tur)’in Erken Dönemde Sensörinöral İşitme Kaybı Etkisi

Seyhan Alkan,İbrahim Ercan,Sinan Tilki,Tuncal Özdemir,Burhan Dadaş

AMAÇ: Kulak cerrahisi sırasında kullanılan turun akustik travma etkisine bağlı erken dönem sensörinöral işitme kaybının araştırılması.

MATERYAL METOD: Eylül 1997-Eylül 1998 tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde otolojik cerrahi sırasında tur kullanılan 40 hastaya yönelik prospektif bir çalışma yapıldı. Turun oluşturduğu akustik travma etkileri araştırıldı. Hastalara preoperatifvepostoperatif24-48 saat içinde odyolojik tetkik yapıldı. Preopcratif kemik yolu eşikleriyle, postoperatif kemik yolu eşikleri arasındaki fark istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

BULGULAR: Preoperatif kemik yolu eşikleriyle, postoperatif kemik yolu eşikleri arasında test edilen frekanslardan 2000 ve 4000 Hz’de ipsilateral 3 (%7.5) kulakta anlamlı fark bulundu. Tur kullanılan hastaların postoperatif 24 saat içinde kemik yolu eşiklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir düşme olmadı (p<0.05).

SONUÇ: Kulak cerrahisinde kullanılan turun şiddetli gürültü oluşturması ve titreşimlerin kemik yoluyla kokleaya iletilmesi sensorninöral işitme kaybıyla sonuçlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kulak cerrahisi, sensörinöral işitme kaybı, tur.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni