Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

7 - Glial Kökenli Tümörlerde Tedavi Sonuçlarımız (145 Hasta)

Varol Çalış, Mehtap Dalkılıç Çalış, Murat Taşkın, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç: Beyin tümörlerinin yaklaşık %40-50 gibi büyük bir bölümünü oluşturan glial tümörler ¡yerleşim yerleri ve histopatolojik alt grupları göz önüne alındığında prognoz açısından oldukça farklılıklar gösteren malignité grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimize, 1990-1999 yılları arasında başvuran glia kaynaklı tümörü bulunan 145 hasta sağ kalımı etkileyen faktörleri tespit etmek için retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Astrosit kökenli 11 hasta, oligodendroglia kökenli 14 hasta, ependim kökenli 7 hasta, primitif hücre kökenli 13 hasta. Erkek hasta 77, kadın hasta 68. (Erkek/Kadın: 1.1 ) En sık görülen yaş grubu; 31-40 yaş grubudur. 52 hastaya sııbtotal, 61 hastaya total ekstirpasyon (%42), 4 hastaya lobektonıi uygulanmıştır. 33 hastaya primer tümör bölgesine, 91 hastaya total kranial, 9 hastaya kraniospinal eksterııal radyoterapi uygulanmıştır. Hastaların ortalama takip süresi 26 aydır. G 1-2 hastalar için ortalama takip süresi 31 ay, G 3 için 21 ay, G 4 için 16 ay. Subtotal rezeksiyon olanların 26 ay, total rezeksiyoıı olanların 34 ay, lobektonıi uygulananların 10 ay takip süreleri vardır.

Sonuç: en iyi sonuçlar makroskopik total eksizyon ile elde edilmiştir. Oksipital lob en az tutulmuş, diğer loblar eşit tutulmuştur. Tedavide genel yaklaşım, en fazla tümör dokusunun çıkarılması ve radyoterapi uygulanmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Glial tümörler, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni