Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Primer Kranial ve Spinal Tümörlü Hastaların İrdelenmesi

Mehtap D. Çalış, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

Amaç: Bu çalışmada 1985-1998 yılları arasında kliniğimize başvuran kranial ve spinal tümörlü 221 hasta retrospektif olarak incelenmiştir(Glioblastoma multiforme dahil edilmemiştir).

Gereç ve Yöntem: Kadın hasta sayısı 107, erkek hasta sayısı 114 idi. (KadınlErkek‘.Ul). En sık görülen yaş grubu 30-40 idi. 120 hastada astrositom, 20 hastada hipofiz adenomu, 16 hastada PNET görülmüştür. Total eksizyon 99 hastaya, subtotal eksizyon 74 hastaya, lobektomi 4 hastaya uygulanmıştır. 88 hastaya primer tümör yatağına radyoterapi, 133 hastaya kraniospinal radyoterapi uygulanmıştır.

Sonuç: Astrositomlar en sık görülen histopatolojik tiptir. Halen hastalarımızın 128‘ i (%58) yaşamaktadır, 93 hasta (%42) ekşit us olmuştur. Tüm hastalar için ortalama izlem süresi 30 aydır (0-176 ay).

Anahtar Kelimeler: Primer beyin tümörleri, spinal tümörler, cerrahi, radyoterapi, kemoterapi.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni