Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Dermatolojide Kriyocerahinin Etkinliği

Tuğba Rezan Ekmekçi,Gonca Gökdemir,İlknur Kıvanç Altunay,Adem Köşlü

AMAÇ: Kriyocerrahinin çeşitli endikasyonlardaki etkinliğini araştırmak.

MATERYAL VE METOD: Çalışmamıza 14.09.1999-25.04.2000 tarihleri arasında kriyocerrahi endikasyoııu konup uygulanan 89 hasta alındı. 77 vakada sprey, 9 vakada prob, 3 vakada ise hem prob hem sprey kullanıldı. Benign lezyonlarda 2-3 mm lik donma halkası, premalign lezyonlarda 3 mm lik donma halkası, nıalign lezyonlarda 5 mm lik donma halkası oluşturuldu. 55 vakada çift donnıa-erime siklusu, 32 vakada tek donnıa-erime siklusu, 2 vakada değişik seanslarda hem çift hem tek donma-erime siklusu uygulandı. Hastalar haftalık kontrollerle izlendi.

BULGULAR: Verruka vulgariste %87, verruka anogenitalisde %100, verruka plantarisde % 57, verruka fifilormisde %80, nıolluskum kotıtagiosumda %100, piyojenik granolumda %85, hemanjiomda %100, aktinik keratozda %100, seboreik keratozda %100, bazal hücreli karsinonıda %100 oranında kriyocerrahi ile başarı sağlanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde çalışmamızda iyileşme oranı, %95’dir.

SONUÇ: Kriyocerrahi, aktinik keratoz, bazal hücreli karsinonı, nıolluskum kantagiosum, piyajenik granulonıda ilk tercih edilecek tedavi metodları arasında iken, verruka vulgaris, verruka anogenitalis, verruka plantaris, verruka filiformis ve seboreik keratozda alternatif tedavi metodudur.

Anahtar Kelimeler: Kriyocerrahi, likid nitrojen, benign lezyon, nıalign lezyon.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni