Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 35 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Mandibula Fraktürlerindeki Deneyimlerimiz

İlkay Hüthüt, Çağrı Sade, Kemal Uğurlu, Ayşin Karasoy, Onur Egemen

Amaç: Mandibula fraktürleri, nazal fraktürlerden sonra ikinci sıklıkla görülen fasial fraktürdiir. 1998-2000 yılları arasında kliniğimizde mandibula travması nedeniyle 40 olgu tedavi edildi.

Materyal ve Metod: Olguların %85’i erkek iken %15’i kadın idi. Hastalar çende şişlik’ aSrı ve dudakta uyuşukluk şikayetleri ile kliniğimize müracaat etti. Olguların tedavisinde uygulanan temel prensipler: başka sistem patolojilerinin izin verdiği oranda erken girişim, mini, midi ve mikro plaklarla rijidfıksasyon, intermaksillerfiksasyon (IMF) ıvy yöntemiyle sirkumferansiyel telleme ve kemik grefti ile onarım şeklinde özetlenebilir. Olguların değerlendirilmesinde preoperatif ve postoperatif konvansiyoııel radyolojik görüntüler dışında bilgisayarlı tomografi görüntüleri ve klinik gözlem kullanıldı. Olgular en az altı ay, en çok 2 yıl izlendi.

Bulgular: Hastalarımızda en sık parasimfızal, ikinci sıklıkta angulus mandibula fraktürleri gözlendi.

Sonuçlar: Uygun vakalarda plak ve vida ile rijid fiksasyon mandibula fraktiirlerinde seçilecek onarım yöntemi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mandibula, fraktiir, fiksasyon, greft.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni