Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

10 - Artroskopi Sonrası İntraartiküler Morfin-Bupivakain Kombinasyonunun Analjezi ve Erken Mobilizasyona Etkileri

G. Ulufer Sivrikaya, O. Tuğrul Eren, Mustafa Tekkeşin, Ayşe Hancı, Ünal Kuzgun

Amaç: Artroskopik cerrahi yapılacak 40 hasta randomize olarak 2 gruba ayrılarak, intraartiküler morfin-bupivakain kombinasyonunun postoperatif ağrı ve erken mobilizasyona etkileri değerlendirildi.

Materyal ve Metod: Operasyon sonunda Grup I‘deki hastaların dizlerine intraartiküler olarak 30 ml izotonik NaCl solüsyonu içinde 3 mg morfin-%0.25 konsantrasyonda 75 mg bupivakaiıı kombinasyonu, Grup ll‘deki hastalara yalnızca 30 ml NaCl solüsyonu verildi. Postoperatif dönemde 1., 2., 4., 8., 12. ve 24. saatlerde Visüel Analog Skala (VAS) ve 2.- 7. günlerde sabah-akşam VAS ve Yürüme Skalası (YS) ile ağrı takibi yapıldı. Hastaların analjezik ihtiyaçları, koltuk değneksiz yürüyebilme zamanları, yan etkiler tespit edildi.

Bulgular: Postoperatif dönemde VAS grup I‘de grup II‘ye göre tüm saatlerde düşük olarak saptandı. Grup ll‘de postoperatif 4.saatte grup ¡‘den farklı olarak analjezik ihtiyacı oluştu. 2. ve 7. günler arasında grup I’de VAS ve YS değerleri grup II‘ye göre anlamlı olarak düşüktü. Toplam analjezik kullanımı grup ll‘de anlamlı olarak yüksekti. Postoperatif erken mobilizasyon etkileri incelendiğinde; koltuk değneksiz yürüyebilme süresi grup I‘de grup II‘ye göre anlamlı olarak daha kısaydı. Toplam analjezik tüketimi grup ll‘de grup I‘e göre anlamlı olarak yüksekti. Yan etkiler bakımından gruplar arasında fark gözlenmedi.

Sonuç: Artroskopik girişim sonrası intraartiküler analjezik uygulanımının, postoperatif ağrıyı kontrol etmede ve hastaların normal aktivitelerine dönüşlerinde etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntraartiküler, morfin, bupivakain, analjezi, erken mobilizasyon

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni