Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 4Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

9 - NIDDM’Lİ hastalarda açlık total homosistein düzeyi ile İskemik Kalp Hastalığı ve proteinüri arasındaki ilişki

Taner Baştürk,Yahya Öztürk,Sema Karul,Yüksel Altuntaş

AMAÇ: Yükselmiş total homosistein konsantrasyonu ile nefropatili TİP II DM’li hastalarda artmış kardiyovasküler morbidité ve mortalité arasındaki ilişkiyi açıklamak için homosistein‘in potansiyel bir aday olup olmadığım göstermeyi amaçladık.

MATERYAL VE METOD: 44 TİP II DM hasta çalışmaya alındı.Hastalar 3 gruba ayrılarak, gruplar arasında homosistein, kreatinin ,trigliserid, kolesterol, LDL, HDL, HbAIc arasındaki ilişki karşılaştırıldı.

BULGULAR: Her üç grubun homosistein değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel bir farklılık saptanmış olup (p0.05)

SONUÇ: Iskemik kalp hastalığı ve/veya proteinürisi olan NIDDM’li hastalarda homosistein düzeyi yüksek saptanmıştır. Diabetik hasta teşhis, tedavi ve takip eden kardiyovasküler morbidité ve mortalité riskini düşürmeyi amaçlayan hekimlerin tedavi edilebilir bağımsız bir risk faktörü olan hiperlıomosistein’ eminin farkında olmaları gerektiğini tespit etmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Homosistein, NIDDM, İKH, Mikroalbüminüri.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni