Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Orbital ve Periorbital Yaralanmalarda Erken Cerrahi Girişim, Rijid Fiksasyon ve Greftlemeler

Lütfü Baş, İsmail Kuran, Kemal Uğurlu, Çağrı Sade, Ayşin Karasoy, Tuğrul Turan

AMAÇ: Bu çalışmamızda amacımız kliniğimizde tedavi ettiğimiz orbital ve periorbital travmalı olguları değerlendirmektir.

MATERYALMETOD: 1995-1998 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü‘nde tedavi edilmiş olan orbital ve periorbital travmalı 42 olgu retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR : Olguların 21 tanesi doğrudan kliniğimize kabul edildi, 21 tanesi ise başka sistem patolojileri nedeniyle çoğunlukla beyin cerrahisi olmak üzere, diğer kliniklerce ortaklaşa izlendi. Başka sistem patolojisi olmayan 18 olguya ilk 48 saatte erken girişim uygulandı. Rinore, kafaiçi basınç artışı sendromu ( KİBAS) ve başka sistem travmaları nedeniyle erken girişim yapılamayan 24 olgudan 8 tanesine dura tamiri ve fasya lata ile ön kafa tabanının destetlenmesi amacı ile frontal kraniotomi uygulandı.Olgularda, başka sistem patolojilerinin izin verdiği oranda erken girişim, mini, midi ve mikro plaklarla rijid fiksasyon, orbita tabanı, taşıyıcı kolonlar için primer greftlemeler .temel tedayi şeklini oluşturdu. Olgularda %90,5 oranında rijid fiksasyon materyal/eri kullanılırken, %14 olguda otolog kemik grefti, %7 olguda medpor kullanıldı.Erken kemik grefti uygulanmayan ve geç dönemde tedavi edilen, 4 hastada sekonder girişimler gerekti.

SONUÇLAR: Periorbital yaralanmalarda, erken cerrahi girişimler sekonder girişim ihtiyacını önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Orbita,fraktür, rijid fiksasyon, kemik grefti.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni