Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Akciğer Kanserli Hastalarda Uzak Metastaz

Özlem Maral, Kubilay İnanç, Didem Karaçetin, Ahmet Uyanoğlu, Oktay İncekara

AMAÇ: 1989-1997 yılları aras.ında kliniğimiz tarafından takip ve tedavileri yapılan akciger kanseri tanılı hastaların uzak metastaz yönünden değerlendirilmesini amaçladık.

MATERYAL ve METOD: 1989-1997 yılları arasında kliniğimize başvuran 2284 akciğer kanserli hastadan takipleri 6 aydan uzun olan 562 hasta çalışmamıza alınmıştır.

BULGULAR: Tüm histolojik alt gruplarda en sık metastaz yeri beyindir. Hastaların 450‘si küçük hücre dışı akciğer kanseri, 112‘si küçük hücreli akciğer kanseridir. 114 hasta ilk gelişte metastatik olarak müracaat etmiş, 80 hastada ise tedavi sırasında metastaz ortaya çıkmıştır.

SONUÇ: Akciğer kanserinde uzak metastaza oldukça sık rastlanılmaktadır. Bu hastalarda yüksek oranlarda metastaz görülmesi, etkili tedavi seçeneklerini gerekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, metastaz.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni