Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 3Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Propofol-Fentanil ve Midazolam-Fentanil Kombinasyonları ile TİVA‘nın Hemodinami ve Derlenme Üzerine Etkileri*

Nevşin Bingöl Arda, G. Ulufer Sivrikaya, Dilek Tezal,Çağla Özbakış, Ayşe Hancı

AMAÇ: Çalışmamızda propofoljentanil ve midazolam-fentanii kombinasyonlarının hemodinami ve derlenme üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.

MATERYAL ve METOD: Jinekolojik operasyon geçirecek ASA İ-11 grubundan, yaşları 18-55 arasında, 40 olgu rastlantısal olarak iki gruba ayrıldı. Anestezi indüksiyonu Grup P‘de 2- 2.5 mglkg propofol, Grup M‘de 0.3 mglkg midazolam ve her iki grupta 3 mikroglkg fentanil ve 0.5 mglkg a,traküryumla sağlandı. İdamede Grup P‘de 6-12 mglkglsaat hızıyla propofol, Grup M‘de 0.1 mglkglsaat hızıyla midazolam infüzyonları kullanıldı. Cerrahi girişim boyunca hemodinamik parametreler takip edildi, postoperatif derlenme özellikleri değerlendirildi.

BULGULAR: İndüksiyondan, entübasyondan ve cerrahi insizyondan sonra, peroperatif dönemde hemodinamik parametrelerde her iki grupta düşüşler saptandı. Diyastolik kan basıncı Grup M‘de daha stabil seyretti. Derlenme döneminde, ekstübasyon, sözlü uyarana yanıt, tam oryantasyon zamanları ile Steward skorlama sistemine göre tam uyanıklık skoruna ulaşma zamanı grup P‘de anlamlı · olarak daha kısa bulundu.

SONUÇ: Propofol-fentanil ve midazolam-fentanil kombinasyonlarının hemodinamik stabilite yönünden birbirine benzer, derlenmeye etkileri bakımından ise propofolün daha üstün olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Propofol, midazolam,fentanil, hemodinami, derlenme.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni