Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2



Dergimizin Yer Aldığı Dizinler



RSS Kaynağı

13 - Hiperparatirodili Hastada Anestezi Uygulaması: Bir Olgu Sunumu

G. Ulufer Sivrikaya, Melahat Eroo, Alşe Hancı

Multiple Endokrin Neoplazi (MEN) otozomal dominant geçişli, nadir görülen ailesel bir sendrom olup, hiperparatiroidi en sık görülen komponentidir. Sıklıkla, paratiroid dokusunda lokalize adenomdan kaynaklanqn bu tabloda semptomlar, hiperkalseminin sistemlerde oluşturduğu değişikliklere bağlıdır. Çalışmamızda, hiperparatiroidide anestezi özelliklerini gözden geçirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler:

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni