Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

8 - Kolon Tümör Obsrüksiyonlarma Bağlı Perforasyonlar

Suat Tayan, Sadık Yıldırım, Mustafa Ateş

AMAÇ: Kolon tümör obstruksiyonlarında perforasyonlar kapalı loop veya ileoçekal valv kompentensinde % 6.3-18 gibi geniş bir aralıkta görülmektedir. Hastaların büyük bölümünün 65 yaşın üzerinde olması tabloyu ağırlaştıran bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmayla kliniğimizdeki kolon tümör perforasyonlarının lokalizasyonu ve tedavi sürecinin araştırılması amaçlandı.

MATERYAL VE METOD: Ocak 1995 -Aralık 1999 tarihleri arasında 1. Genel Cerrahi Kliniğinin acil nöbetlerinde opere edilen 7 perforasyor olgusu literatür eşliğinde araştırıldı.

BULGULAR: Olguların dördü kadın, üçü erkekti. Yaş ortalaması 64‘tü. Perforasyon 3 olguda tümör bölgesinde, 4 olguda tümör proksimalinde olmak üzere çekumdaydı. Tüm tümörler T4 olup 3 olguya rezeksiyon yapılabilmiştir. Operatif martalite olmamakla birlikte ancak üç olgu hayatta ve takip edilmektedir.

SONUÇ: Tümör obstruksiyonlarına bağlı kolon perforasyonlarında fatal sonuçlarından kaçınmak içirn deneyimle ekiple dinaf1ıik ve hızlı davranmalı, perfore apandisit ile ayırıcı tanısı iyi yapılmalı, mevcut patolojişi ortadan kaldırmak palyatif girişimlere tercih edilmelider.

Anahtar Kelimeler: Kolon tümör obstruksiyonları, çekal rüptür.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni