Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Non Hodgkin Lenfoma Tedavi Sonuçları

Orhan Kızılkaya, Birsen Yücel, Didem Karaçetin, Oktay İncekara

AMAÇ: Bu çalışmamızda Non Hodgkin Lenfoma (NHL) tanısı alarak kliniğimize müracaat eden hastaların takip ve tedavi sonuçlarını değerlendirdik.

MATERYAL METOD: 1989 - 1999 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine müracaat eden 279 Non Hodgkin Lenfoma histolojik tamlı hasta retrospektif olarak seçilen tedavi yöntemleri ve sağkalım oranları yönünden araştırıldı.

BULGULAR: 279 hastanın 166‘sı 50 yaş ve üzerinde tespit edildi. Erkek ) Kadın oram 2: 1 olup 184 hasta (% 65.9) erkek, 95 hasta (%34) kadındır. Hastaların 165’i (%59.1) lenfatik bölge, 4 9 ’u (%17.5) gastrointestinal sistem, 4 6 ’sı (%34) tonsil - waldayer, 2 ’si intrakraninal, 10’u kemik, 6 ’sı diğer bölge yerleşimlidir.

SONUÇ: Tüm hastalara birincil kemoterapi rejimi olarak CHOP uygulanmıştır. Tüm yerleşim bölgeleri ve histopatolojik altgruplar için 5 yıllık sağkalım oranları evre 1 ve 2

Anahtar Kelimeler: NHL, Sistemik kemoterapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni