Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

4 - Şaşılık Ameliyatlarından Sonra Kornea Topografik Değişiklerin İncelenmesi

Şule Ziylan, Semra Hoca, Abdülkadir Egemenoğlu, Şafak Karslıoğlu

AMAÇ: Çocukluk çağı göz hastalıklarında en sık cerrahi girişim göz kaymalarına uygulanır. Bu çalışmada hastaların şaşılık ameliyatları sonrasında kornea topografik değişiklikleri irdelenmiştir.

MATERİYAL VE METOD: Şaşılık ameliyatı sonrası topografik ölçümler CSM-1 cihazıyla yapılmıştır. Araştırmaya 31 olgunun 49 gözü alınmıştır. Ameliyat öncesi ve sonrası 3‘ cü gün, 10‘ cu gün, 2‘ ci ay ve 6‘ cı. ayda çekilenkornea topografilerinin normalize skalasında SimK değerlerindeki dioptrik güç ve astigmatizmada oluşan değişiklikler kaydedilmiştir. Tek kas ve birden fazla kasa mudahale edilen gözlerde değerlendirilmiştir aynca olgular iki gruba ayrılarak (5-14 ve 15-35 yaş) astigmatizma yaş faktörü irdelenmiştir.

BULGULAR: Ameliyat sonrası 3‘ cü ve 10‘ cu gun tomografik ölçümlerinde kurala uygun astigmatizmada istatistiksel anlamlı bir artma olmuştur. İkinci ayda gözlenen ortalama 0.56 D‘ lik bir astigmatizma artışı 6‘ cı ayda ameliyat öncesi değerlere dönmektedir. Bir /özde tek veya daha fazla kasa uygulanan cerrahi ile oluşan refraktif değişimler istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

SONUÇ: Şaşılık cerrahi sonrası kornea kurvatürü-kornea kırıcı gücü cerrahi öncesi ölçümlere göre farklılık göstermektedir. Cerrahi sonrası ilk iki ayda bulunan değişimler istatistiksel olarak anlamı olsada 6‘ cı ayda yapılan ölçümler cerrahi tekniğin uyguladığı kas veya kaslardan bağımsız olarak cerrahi öncesi ölçümlere dönmektedir. Göz kaymalarındçı. refraksyonun etkisi oldukça önemlidir. Ancak sonuçlar dikkate alınınca cerrahi sonrası ilk altı ay subjektif yakınmalar yoksa ve/veya görme kalitesi cerrahi değişim nedeniyle bozulmuyorsa gözlükler bu dönemde değiştirilmelidir, aksi durumda eski gözlüklere devam edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Şaşılık komplikasyonları, Korneatopografisi, Refraktif değişiklikler.

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni