Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 2Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Ekim 1997- Aralık 1999 Döneminde Laboratuarımızda İncelenen Frozen Materyalleri ve Parafin Takip Sonuçlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

Banu Yılmaz, Tülay Başak, Damlanur Sakız, İsmail Evren, Billur Şentürk

AMAÇ: Bu çalışmada; Ekim 1997-Aralık 1999 tarihleri arasında; hastanemiz çeşitli kliniklerinden peroperatuar primer tanı verilmesi, cerrahi sınırların değerlendirilmesi, lenf nodlarinda metastaz varlığının araştırılması gibi amaçlarla, gönderilen biyopsi materyallerine uygulanmış frozen kesitler yeniden incelenip, sonuçlar parafin kesitlere verilen histopatolojik tanılarla karşılaştırıldı.

MATERYAL VE METOD: 1997 Ekim -1999 Aralık döneminde laboratuarımıza gönderilmiş 11604 olgunun %28,50 si sitolojik inceleme için gönderilen materyallerdir. 233 olguya ait (% 2 ,8) toplam 325 biyopsi materyali makroskopik değerlendirme sonrası, imprint ve frozen kesit yöntemleri ile incelenmiştir. Verilen tanılar, parafin kesit sonuçları ile karşılaştırılarak uyumluluk ve uyumsuzluk oranı, tanıların parafin kesite bırakılma oranı tesbit edildi.

BULGULAR: Materyallerin tümünde frozen kesit ve parafin kesit tanılan karşılaştırıldı, frozenpa;afin kesitlerde tanı uyumsuzluğu olan olgular veya tanılan parafin takip sonrasına ertelenen olgular yeniden değerlendirildi. Doğruluk oranımız %97, sensitivite %94, spesifite %95 dir.

SONUÇ: Çalışmamızın amacı, frozen işleminin kullanım sıklığını belirlemek, dondurulmuş kesit tanıları ile parafin kesit tanılarını karşılaştırıp doğruluk, yanlış pozitıflik ve negatiflik, tanıyı parafin takibe erteleme oranlarını bulmak, hata nedenlerini araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Frozen section, surgical pathology, diagnosis, breast, o ver, thyroid tumor

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni