Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

6 - Tiroidektomide paratiroid ototransplantasyonu

Mehmet Uludağ, Gürkan Yetkin, Bülent Çitgez, Adnan İşgör, Abut Kebudi

Amaç: Kalıcı hipoparatiroidism tiroidektomide korkulan komplikasyonlardan biridir. Kalıcı hipoparatiroidismden kaçınmak için dikkatli diseksiyonla paratiroid bezlerinin korunması dışında paratiroid ototransplantasyonu artarak uygulanmaktadır. Bu çalışmada tiroidektomi sırasında paratiroid ototransplantasyonu uygulanan hastaların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 2002-2005 arasında tiroidektomi uygulanan 354 hastadan 18’inde damarlanması bozulan veya istemeden çıkarılan paratiroid bezleri seçilmiş olarak ototransplante edildi. Bulgular: 18 hastanın 5’inde (%27.7) postoperatif hipokalsemi gelişti. Bunların 4’ü geçici olup, 1 hastada kalıcı hipoparatiroidism gelişti. Paratiroid ototransplantasyonu uygulanmayan 336 hastanın hiçbirinde kalıcı hipoparatiroidism gelişmedi. Sonuçlar: Tiroidektomi sırasında damarlanması bozulan veya hasarlanan paratiroid bezleri seçici olarak ototransplante edilmelidir. Paratiroid ototransplantasyonunda seçici yaklaşım kalıcı hipoparatiroidism oranını en aza indirmek için etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, paratiroid ototransplantasyonu, hipokalsemi, hipoparatiroidism

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni