Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

5 - Yenidoğan yoğun bakım birimindeki hastane enfeksiyonları

Ali Bülbül, Mehmet Taşdemir, Mine Pullu, Füsun Okan, Lida Bülbül, Asiye Nuhoğlu

Amaç: Yenidoğan yoğun bakım biriminde (YYBB) görülen hastane enfeksiyonu (HE) prevalansının, etken dağılımının ve antibiyotik direncinin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: YYBB’de 1 yıllık süre içerisinde, prospektif olarak yatan tüm hastalar çalışmaya alındı. Hastane enfeksiyonu olarak; yatışından 72 saat sonra alınan kültürde üreme olması veya NOSEP (Nosocomial Sepsis Prediction for Newborns) skorunun ≥11 olması kabul edildi. Üretilen patojenlerin antibiyotik dirençleri kaydedildi. Bulgular: Bir yıllık süre içerisinde 1094 bebek yatırıldı. Belirlenen sürede 793 bebekten, 675 kan kültürü ve 138 diğer bölge kültürü toplandı. Alınan tüm kan kültürlerinde 50 vakada 62 üreme saptandı. Klinik olarak hastane enfeksiyonu düşünülen 124 vaka NOSEP kriterleri açısından değerlendirildi. NOSEP puanlaması ≥11 olan 26 vaka saptandı. Diğer bölgelerden alınan 138 kültürün 46’sında üreme saptanırken, HE kabul edilen kültür sayısı 30 idi. Çalışma kriterlerine göre 56 hastada HE tanısı kondu. HE insidansı 5.1 enf /1000 gün, ventilatör ilişkili HE insidansı: 1.8/1000 gün ve kateter ilişkili HE insidansı 1.6/1000 gün bulundu. HE olarak saptanan etkenlerin dağılımı %61.9 gram pozitif bakteri, %30.9 gram negatif bakteri ve %7.2 mantar şeklindeydi. En sık saptanan direnç gelişimi koagülaz negatif stafilokoklarda %55 oranında metisiline direnç idi. Sonuçlar: HE etkeni olarak en sık gram pozitif bakteriler ve enfeksiyon odağı olarak en sık konjonktivit saptandı. Üretilen mikroorganizmalarda antibiyotik direncinin az olmasının, ünitemizde geniş spektrumlu antibiyotiklerin kısıtlı kullanılmasına bağlı olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonu, Yenidoğan, Koagülaz negatif Stafilokok, NOSEP

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni