Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 34 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

11 - Meme Kanserinde Tedavi Sonuçlarımız

Didem Kara Çeten, Orhan Kızılkaya, Alpaslan Mayadaglı, Oktay İncekara

AMAÇ: Bu çalışmada kliniğimizde takip ve tedavileri yapılan Meme Ca tanısı almış 327 hastanın tedavi sonuçları retrospektif olarak değerlendirilerek tartışılmıştır.

MATERYAL VE METOD: 1987-1995 yılları arasında Şişli Etfal eğitim ve araştırma hastanesi radyasyon onkolojisi kliniğine müracaat eden patolojik olarak Meme Ca tanısı almış 327 hastanın tedavi ( radyo terapi, sistemik kemoterapi, hormona terapi, kombine tedavi) sonuçları prognostik faktörler eşliğinde sağkalım ve /okorejyonel nüks ve uzak metastas oluş süreleri açısından değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Hastaların 245 tanesine adjuvan externa/ radyoterapi (4600 6000 cGY) uygulanmış 72 hastaya radyoterapi yapılmamıştır. Toplam 10 hasta radyoterapi uygulamasına yarım bırakmıştır. 208 hastaya adjuvan sistemlik kemoterapi (CMF veya FEC)uygulanmıştır. 263 hastaya adjuvan hormonoterapi 22‘sine j%6.7) tek başına kemoterapi, l 62‘sine (%49 .5) radyoterapi+kemoterapi, 24‘ iine (%7.3) kemoterapi+hormonoterapi, 28‘ ine (%8.2) radyoterapi+Jıormonoterapi uygulanmıştır,.

SONUÇ: Uzat metastaz görülme sıklığı cerrahi+radyoterapi+kemoterapi grubunda en az tespit edilmiştir. Kombine tedavi metodu uygulanan hastalarda genel sağkalım % 70 olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Meme Ca, kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni