Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yayın organıdır.


Online makale sistemimiz eJManager sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı eJManager sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.

          CİLT 43 / SAYI 1Dergimizin Yer Aldığı DizinlerRSS Kaynağı

2 - Premiks %25 insülin lispro protamin/lispro ve premiks %50 insülin lispro protamin/lispro karışım insülin tedavilerinin diabetik hastalarda metabolik kontrol üzerine olan etkinliklerinin değerlendirilmesi

Emine Şatır, Sema Uçak, Okcan Basat, Yüksel Altuntaş

Amaç: Çalışmamızda yetersiz glisemik kontrollü tip 2 diyabetik hastaların, var olan OAD tedavilerine günde bir, iki ya da üç doz premiks insülin lispro %25 veya üç doz premiks insülin lispro %50 eklendiğinde, HbA1c düzeyini düşürmedeki etkinliğini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı almış , bir ya da daha fazla OAD kullanan, ancak HbA1c düzeyleri >%7 olan 112 hasta ile günde 2 kez premiks insülin lispro %25 ve %75 insülin lispro protamin süspansiyonu ve/veya bir ya da daha fazla OAD kullanıp, HbA1c düzeyleri >%7 olan 29 hasta alındı. Mevcut OAD tedavisine günde tek doz premiks insülin lispro %25 eklenmesiyle 3. ayın sonunda regüle olmayan hastalara günde iki enjeksiyon olarak premiks insülin lispro %25 verildi. 6. ayın sonunda yine regüle olmayan hastalara günde üç defa premiks insülin lispro %25 veya premiks insülin lispro %50 verildi. Hastalarda 3.,6. ve 9. ay sonunda HbA1c değerleri değerlendirildi ve başlangıç düzeyleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmamızda günde bir kez premiks insülin lispro %25 ile hastaların %24’ü, günde iki enjeksiyon ile %47,5’u, günde üç defa premiks insülin lispro %25 ile hastaların %77’si Amerikan Diabet Birliği’nin glisemik kontrolü sağlamak için HbA1c<%7’lik hedefine ulaşmıştır. Günde üç kez premiks insülin lispro %25 ile hastaların %53,6’sı, premiks insülin lispro %50 kullanan hastaların %71,4’ü HbA1c <%7 hedefine ulaştı. Sonuç: Çalışmamız, premiks insülin lispro %25 in günde tek doz başlanıp, glisemik hedeflere ulaşana dek dozun titre edildiği ve tedavi yoğunluğunun arttırıldığı bir örnek model olabilir. Ayrıca postprandial kan şekeri değerlerinde büyük dalgalanmaları olan hastalarda, ağır kronik hiperglisemi ve yüksek HbA1c değerlerine neden olan daha ileri insülin eksikliği olan hastalarda ,günde üç defa premiks premiks insülin lispro %50 ile glisemik hedeflere ulaşılabileceği sonucuna varmış bulunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Glisemik kontrol, postprandial hiperglisemi, premiks insülin lispro %25, premiks insülin lispro %50, HbA1c

Tamamını okumak için tıklayınız


Ana Sayfa       Editörden       Yayın Kurulu       Danışma Kurulu       Yazarlara Bilgi       İletişim       Arşiv

Copyright ® 2011 Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni